Huishoudelijk reglement

versie juli 2024

VOORWAARDEN 

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld om de werking van AMUSE, de repetities en externe activiteiten gestructureerd te laten verlopen. 


ENGAGEMENT 

Een AMUSEr in het showkoor… 

 • Engageert zich voor de volle 100% en is bereid er een tof en leuk jaar van te maken, samen met iedereen.  
 • Wil investeren om samen met Cast&Crew het hoogst mogelijke niveau te bereiken. 
 • Komt met veel plezier wekelijks repeteren in Beringen. Tijdens schoolvakanties worden er geen reguliere repetities gepland. 
 • Bereid zich voor elke repetitie zo goed mogelijk voor en heeft steeds de partiturenmap en danskledij mee. 
 • Behandelt Cast&Crew met respect. 
 • Past zijn afwezigheid tijdig aan via Twizzit.
 • Komt naar de repetitiedagen, doet mee aan de showmomenten, gaat mee op AMUSE repetitieweekend, helpt mee tijdens creadagen en probeert zich zoveel mogelijk te engageren voor externe opdrachten. 
 • Checkt regelmatig de online tools voor informatie, planningen, repetitiefilmpjes,… 
 • Vult tijdig Doodle’s of Forms in als dit wordt gevraagd. 
 • Respecteert nauw de deadlines die voorop worden gesteld.
 • Checkt regelmatig de Facebookposts en leest wekelijks aandachtig de vrijdagmails.
 • Neemt afstand van zijn naburige rechten betreffende zang en beeld. Er kunnen dus geen (billijke) vergoedingen geëist worden voor uitvoering, opnames, en/of commerciële publicaties waaraan hij deelneemt.

ALGEMEEN 

AMUSE is niet verantwoordelijk voor diefstal van meegebrachte voorwerpen/goederen. 

AMUSE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of beschadiging van materiële voorwerpen/goederen meegebracht door het castlid. 

AMUSE is niet verantwoordelijk voor ongevallen buiten de repetitiemomenten. 

Elke AMUSEr is verzekerd voor ongevallen binnen de repetities indien het lidgeld werd betaald. Geen lidgeld betaald = geen verzekering! Deze verzekering geldt niet voor letsels veroorzaakt door grote juwelen, niet aangepast schoeisel,… 

AMUSE mag foto’s/video’s van alle castleden online publiceren op de website en/of sociale media. Deze beelden mogen gebruikt worden voor reclamemateriaal,… 


AUDITIES 

Door je online in te schrijven voor de AMUSE audities bevestig je definitief je aanwezigheid voor deze dag. Je zal op de hoogte worden gebracht via mail wat er van je wordt verwacht en waar de auditie zal doorgaan. De auditie zelf is kosteloos. 
Je krijgt per werkjaar één keer de kans om te auditeren. Na een negatief advies ben je tijdens de auditieronde van het volgende werkjaar terug welkom om opnieuw je kans te wagen. 

Eens je geslaagd bent, word je uitgenodigd voor de eerste repetitie en is je engagement definitief voor het volledige werkjaar (januari tem november), tenzij uitzonderlijk anders overeengekomen.  
Als je een volledig werkjaar castlid bent geweest dien je voor volgend werkjaar niet opnieuw te auditeren. 


LIDGELD 

Het lidgeld wordt meegedeeld tijdens de auditiedag en dient betaald te worden vóór de vooropgestelde datum. In onderling overleg kan het bedrag ook in termijnen worden afbetaald.  

AMUSE vzw staat garant voor alle financiële risico’s en zorgt dat elk lid voldoende verzekerd is.  

De kosten voor professionele en technische ondersteuning worden niet doorgerekend aan de leden.  

Een castlid vraagt geen enkele vergoeding of terugbetaling van gemaakte kosten.